Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1980 > Présentation > Les maillots des équipes

Les maillots des équipes
GIF - 13 ko
Renault
GIF - 8.7 ko
Ti Raleigh
GIF - 11.6 ko
Puch
GIF - 8.7 ko
Peugeot
GIF - 7.6 ko
DAF
GIF - 11.9 ko
Splendor
GIF - 10.7 ko
Marc
GIF - 10.1 ko
Miko
GIF - 9.2 ko
La Redoute
GIF - 11.9 ko
Ijsboerke
GIF - 8.9 ko
Boston
GIF - 6.7 ko
Amis du Tour
GIF - 9.3 ko
Teka
GIF - 9.6 ko
Kelme