Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1957 > Présentation > Les maillots des équipes

Les maillots des équipes
GIF - 7.6 ko
France
GIF - 8.9 ko
Italie
GIF - 6.7 ko
Belgique
GIF - 7.3 ko
Hollande
GIF - 9.1 ko
Espagne
GIF - 7.5 ko
Suisse
GIF - 6.6 ko
Luxembourg - Mixte
GIF - 8.6 ko
Nors Est - Centre
GIF - 7.7 ko
Sud-Est
GIF - 7.2 ko
Ouest
GIF - 7.3 ko
Ile de France
GIF - 8.5 ko
Sud-Ouest